Skip to main content

Facturen en Verbruik

Factuur en Betalen

Hier vind je alle informatie over facturen en betalingen. Voor als je bijvoorbeeld wilt weten wanneer je een factuur kunt verwachten of hoe je factuur is opgebouwd.

Wanneer je net bij mij klant bent geworden, dan wijkt je eerste factuur iets af van de maandelijkse factuur.

Heb je een sim only abonnement? Klik dan hier om de factuur uitleg te bekijken. Heb je ook een nieuwe mobiele telefoon ontvangen van mij? Klik dan hier voor een factuur uitleg.

plaatjefilmpje1stefactuur.JPG

Wil je weten hoe je factuur is opgebouwd? Klik dan hier om de factuur uitleg te bekijken. Heb je ook een mobiele telefoon ontvangen van mij? Klik dan hier voor een factuur uitleg.

Wanneer je een voorschot hebt overgemaakt, bijvoorbeeld bij het behalen van je gebruikerslimiet, dan is je voorschotbedrag de volgende maand niet terug te zien op je factuur. Hierdoor lijkt het of voorschotbedrag niet is verwerkt. Dat is echter niet het geval. Je voorschotbedrag is al verwerkt in mijn systemen, alleen niet zichtbaar op je factuur. Op het moment dat ik het factuurbedrag afschrijf van je rekening, heb ik hier je voorschotbetaling al in mindering gebracht. Het bedrag dat ik van je rekening afschrijf is dus lager dan het bedrag dat je op je factuur ziet staan. 

Voorbeeld: op 15 mei heb je je gebruikerslimiet behaald en een voorschot betaald van € 200. In juni verschijnt de factuur waarbij er € 225 in rekening wordt gebracht. Zodra de incasso plaatsvindt wordt het restbedrag van € 25 geïncasseerd.

Je laatste Ben factuur ontvang je in de laatste week van de volgende maand waarin je abonnement is beëindigd. Dus zeg je op 25 februari op, dan stopt je abonnement op 25 maart. Je laatste factuur zal je in de laatste week van april ontvangen. Je laatste factuur wijkt iets af van de maandelijkse kosten die je gewend bent. Op de factuur zie je terug tot welke datum ik kosten in rekening heb gebracht.

  • Indien het niet lukt om het bedrag automatisch te incasseren dan ontvang je van mij een e-mail met het verzoek het bedrag binnen 15 dagen na ontvangst van de e-mail handmatig over te maken. Controleer en zorg dat op je Ik Ben pagina het juiste e-mailadres bij mij bekend is.
  • Als je betaling niet binnen deze 15 dagen op mijn rekeningnummer is bijgeschreven, stuur ik je per e-mail nog een aanmaning en zal ik € 15 buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen op je volgende factuur. Ik zal je dan nogmaals vragen om het bedrag binnen 7 dagen over te maken omdat ik anders je aansluiting zal blokkeren. Bij het in rekening brengen van de buitengerechtelijke incassokosten houd ik me aan het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Als ik je betaling na deze extra 7 dagen nog steeds niet ontvangen heb, dan blokkeer ik je aansluiting. Voor het opheffen van deze blokkade worden € 25 heraansluitkosten in rekening gebracht. Ik informeer je daarover per e-mail. In deze e-mail geef ik je dan ook aan dat wanneer een betaling nog steeds uitblijft je vordering na 15 dagen na het versturen van de e-mail wordt overgedragen naar een incassobureau, en je wordt aangemeld bij de stichting Preventel.

 

Log in op Ik Ben met je gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar "Facturen" en klik op de bijgevoegde PDF.

Ben je geblokkeerd vanwege een openstaand bedrag? Maak dan het openstaande bedrag over naar bankrekeningnummer NL61 COBA 0733.9747.75, ten name van Ben. Vermeld altijd je mobiele nummer. Je betaling wordt binnen 3 werkdagen verwerkt.

Is je betaling binnen 3 werkdagen niet verwerkt? Stuur dan een betaalbewijs (een foto of een schermafbeelding van je betaling) naar zoekgeraaktebetaling@ben.nl. Houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 3 werkdagen nadat je het betaalbewijs is verstuurd.

Let op: is je abonnement beëindigd omdat je laatste betalingstermijn verstreken is, dan is het niet meer mogelijk om je aansluiting opnieuw te activeren. Je mobiele nummer ben je hiermee op kwijtgeraakt.

Kortingen en verrekeningen staan weergegeven onder het kopje "Acties" op je Ben factuur. Hieronder vind je een voorbeeldfactuur met uitleg:

Klik hier voor een filmpje waarin ik uitleg geef over je eerste factuur.

Het voorschot wordt verrekend met de factuur over de maand waarin de gebruikslimiet is behaald. Deze factuur ontvang je aan het einde van de maand daarop.

Bijvoorbeeld: je bereikt op 15 maart 80% van je gebruikslimiet. Hier ontvang je een waarschuwings-sms voor, waarna je een voorschotbetaling doet. Dit voorschotbedrag is bijvoorbeeld op 19 maart bij Ben verwerkt en zal dan met de factuur over maart (die je eind april ontvangt) worden verrekend.

Je kunt een voorschotbedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL61 COBA 0733.9747.75, ten name van Ben. Vermeld altijd je mobiele nummer. Je betaling wordt binnen 3 werkdagen verwerkt.

Is je betaling binnen 3 werkdagen niet verwerkt? Stuur dan een betaalbewijs (een foto of een schermafbeelding van je betaling) naar voorschot@ben.nl. Houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 3 werkdagen nadat je het betaalbewijs is verstuurd.

Ben heeft geen zakelijke abonnementen. Uiteraard kun je een particulier abonnement wel voor zakelijk doeleinden gebruiken. Het is alleen niet mogelijk om een bedrijfsnaam toe te voegen op je factuur

Je kunt de kosten voor zakelijk bellen gewoon opvoeren als zakelijke kosten. Wel moet je voor de belastingdienst kunnen aantonen dat je zakelijk belt. Daarom worden je gespecificeerde facturen zestien maanden voor je bewaard. Zo kun je in april nog het hele voorgaande boekjaar inzien. Ben zet op de factuur altijd afzonderlijk welk deel van de factuur uit BTW bestaat. Je moet zelf wel zorgen voor een BTW teruggave. Voor meer informatie en de exacte regelgeving voor zakelijk bellen, ga je naar de site van de belastingdienst. 

Je ontvangt een e-mail zodra je Ben factuur beschikbaar is. Deze kun je vervolgens bekijken en downloaden op je Ik Ben pagina. Op deze pagina vind je ook een factuur uitleg. De factuur verschijnt rond de 20ste van de maand. Dit is de factuur van de gemaakte kosten in de voorgaande maand. Je ontvangt bijvoorbeeld de factuur van januari na de 20ste van februari.

De factuur bestaat uit 2 delen:

  • een overzicht van de totaalbedragen per afgenomen dienst
  • een specificatie van al je gesprekken.

Je betaalt de rekening per automatische incasso. Dat is handig en eenvoudig.

Door de automatische incasso blijven de tarieven voordelig, omdat er geen extra kosten worden gemaakt. Indien de incasso, bijvoorbeeld mislukt door onvoldoende saldo, dan stuur ik je een e-mail met het verzoek om zelf het factuurbedrag aan mij over te maken.  

De Ben factuurperiode start op de eerste van de maand. Wanneer je echter halverwege de maand klant wordt, betaal je alleen voor de resterende dagen van deze eerste maand.

Voorbeeld: Je abonnement is op de 16e dag van een maand met 30 dagen geactiveerd met een bundel van 300 min/sms. Dan ontvang je precies de helft: 150 min/sms. Kortom, je bundelgrootte wordt in de eerste maand aangepast naar het aantal dagen dat je bij mij bent.

Eenmalige kosten: naast gebruikskosten staan er op je eerste factuur eenmalige kosten vermeld zoals aansluitkosten. Aansluitkosten zijn kosten die ik in rekening breng om mijn nieuwe klanten aan te sluiten op het netwerk. Het je ook gekozen voor een mobiele telefoon? Dan breng ik ook een thuiskopieheffing in rekening. 

Ga naar je Ik Ben pagina om je eerste factuur te bekijken. Klik hier voor een filmpje waarin ik uitleg geef over je eerste factuur.