Skip to main content

Customer service questions

Ik heb een klacht
Wanneer je onverhoopt niet tevreden bent over mijn producten of (aanvullende) dienstverlening, kun je contact met mijn klantenservice opnemen. Geef mij binnen 6 maanden nadat je het probleem hebt ontdekt de klacht door. Na het indienen van de klacht geef ik je binnen 30 dagen een inhoudelijke reactie. Als dit niet op tijd lukt, laat ik je binnen 30 dagen weten wanneer je de inhoudelijke reactie kunt verwachten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je jouw klacht voor een bindende uitspraak voorleggen aan de Geschillencommissie Telecommunicatie. Dit kun je doen tot 12 maanden na het ontstaan van jouw klacht bij Ben. Alleen als je de klacht eerst schriftelijk aan Ben stuurt, kan de Geschillencommissie deze in behandeling nemen. Als je je abonnement online hebt afgesloten, kun je je klacht ook indienen via het platform voor Onlinegeschillenbeslechtiging.
Ben je hiermee geholpen?