Skip to main content

Customer service questions

Hoe kan ik een voorschot betalen?
Je kunt een voorschotbedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL61 COBA 0733.9747.75, ten name van Ben. Vermeld altijd je mobiele nummer. Je betaling wordt binnen 3 werkdagen verwerkt. Is je betaling binnen 3 werkdagen niet verwerkt? Stuur dan een betaalbewijs (een foto of een schermafbeelding van je betaling) naar voorschot@ben.nl. Houd rekening met een verwerkingstijd van maximaal 3 werkdagen nadat je het betaalbewijs is verstuurd.
Ben je hiermee geholpen?