¡® disclaimer

Het volgende is van toepassing op de e-mail die je ontvangen hebt: Ik(Ben) sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor jou bestemd is, verzoek ik jou om dit onmiddellijk aan mij te melden en de inhoud van het bericht te vernietigen.

The following disclaimer applies to the e-mail message that you have received: Ben is not liable for any incorrect or incomplete transmission of the information in this e-mail or for any delay in its reception. This message shall not constitute any obligations. This message is intended solely for the addressee. If you have received this message in error, please inform us immediately and delete its content.