Inflatiecorrectie

 

Ieder jaar stijgen de prijzen in Nederland. Dit heet prijsinflatie. Deze prijsinflatie heeft ook effect op mijn kosten. Daarom verhoog ik elk jaar de vaste maandkosten van de meeste abonnementen. Hiervoor gebruik ik het inflatiepercentage dat is vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verhogen van de kosten als gevolg van de prijsinflatie noem ik inflatiecorrectie.

In januari 2021 verhoog ik de vaste kosten van een abonnement met 1,6%. Dit zie je voor het eerst op de factuur die in februari verschijnt. Deze gaat over het verbruik van januari 2021.

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over inflatiecorrectie? Ik heb een paar veelgestelde vragen voor je op een rij gezet en verdeeld in de categorieën: Algemeen en Abonnement.

Algemeen

Waarom een inflatiecorrectie?

Ieder jaar stijgen de prijzen in Nederland. Met deze prijsinflatie stijgen ook mijn kosten. Daarom pas ik een inflatiecorrectie toe op de abonnementstarieven.

Hoe hoog is de inflatiecorrectie?

De inflatiecorrectie voor dit jaar is vastgesteld op 1,6%. Ik volg – zoals voorgaande jaren – de door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende inflatie (consumentenprijsindex) over de maand juni. Je maandelijkse abonnementstarief gaat met dit percentage omhoog.

Hoe is het inflatiepercentage bepaald?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent elke maand de hoogte van de inflatie op consumentenproducten en -diensten. Ze meten de procentuele verandering van de Consumenten Prijs Index (CPI) ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor. Mijn aanpassing baseer ik, net zoals alle voorgaande jaren, op het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS van de maand juni van het voorafgaande jaar. Dit inflatiepercentage was 1,6% in juni 2020.

Hoe ben / word ik geïnformeerd over de inflatiecorrectie?

Ik informeer klanten over de inflatiecorrectie via de facturen die in december 2020, januari 2021 en februari 2021 verschijnt. Ook is er meer over inflatiecorrectie te lezen in de community.

Wanneer gaat de correctie in?

Ik corrigeer het abonnementstarief elk jaar op 1 januari. Contracten die na 1 oktober 2020 zijn afgesloten of verlengd, zullen pas volgend jaar gecorrigeerd worden met het dan geldende inflatiepercentage.

Abonnement

Mag ik mijn contract opzeggen?

Het is niet mogelijk om je abonnement naar aanleiding van deze inflatiecorrectie – voor het einde van de contracttermijn – op te zeggen. Omdat de inflatiecorrectie onderdeel is van je contract en vermeld staat in de Algemene Voorwaarden van Ben, ben je hieraan gebonden.

Hoe kan het dat ik geen verhoging zie op mijn factuur?

Als je een abonnement hebt afgesloten vóór 1 oktober 2014 of hebt verlengd sinds 1 oktober 2020, dan geldt deze inflatiecorrectie niet voor jouw abonnement.

Waar vind ik de nieuwe kosten van mijn abonnement?

Vanaf 1 januari 2021 vind je de nieuwe prijzen van je abonnement op Ik Ben en de Ben app onder het kopje ‘Abonnement’. De nieuwe prijzen vind je ook op de factuur over januari 2021, die vanaf 15 februari online staat.

Geldt inflatiecorrectie voor alle abonnementen?

Heb je je abonnement na 1 oktober 2014 nieuw aangesloten of verlengd? Dan wordt deze in prijs verhoogd. Is je huidige abonnement na 1 oktober 2020 ingegaan? Dan is er zo weinig tijd verstreken dat de prijzen niet verhoogd worden.

Hoe wordt de prijsverhoging berekend?

Ik bereken alleen een inflatiecorrectie over het maandbedrag (de vaste afgesproken kosten) van je mobiele abonnement inclusief eventuele kortingen op het maandbedrag.

Ik bereken geen inflatiecorrectie over:

  • de maandelijkse betaling voor je mobiele telefoon
  • kosten buiten je mobiele bundel zoals bellen naar servicenummers
  • eenmalige tarieven zoals aansluitkosten of het bestellen van een nieuwe simkaart