Europese identiteitskaart

Het identiteitskaartnummer bestaat uit 9 tekens. Je vindt jouw identiteitskaartnummer rechts bovenaan onder het kopje ’documentnummer’.

Paspoort

Het paspoortnummer bestaat uit 9 tekens. Je vindt jouw paspoortnummer rechts van jouw naam onder het kopje ’documentnummer’.

Rijbewijs

Het rijbewijsnummer bestaat uit 10 cijfers. Let op: het betreft het rijbewijsnummer en niet het sofi- of burgerservicenummer.