Skip to main content

Europese identiteitskaart
Het identiteitskaartnummer bestaat uit 9 tekens. Je vindt jouw identiteitskaartnummer rechts bovenaan onder het kopje ’documentnummer’.

Paspoort
Het paspoortnummer bestaat uit 9 tekens. Je vindt jouw paspoortnummer rechts van jouw naam onder het kopje ’documentnummer’.

Rijbewijs
Het rijbewijsnummer bestaat uit 10 cijfers. Let op: het betreft het rijbewijsnummer en niet het sofi- of burgerservicenummer.